Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Valtimontie 10

Julkaisu poistuu verkosta 1.7.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 51, HEL 2024-005317. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 23.5.2024

Valitusaika päättyy 1.7.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 23.5.2024-1.7.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut