Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Katajanokka

Julkaisu poistuu verkosta 22.7.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 62, HEL 2024-005530. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 14.6.2024

Valitusaika päättyy 22.7.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 14.6.2024 – 22.7.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut