Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta Koskelantie 39, Kumpula

Julkaisu poistuu verkosta 4.7.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös

 § 42HEL 2024-006667. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 28.5.2024

Valitusaika päättyy 4.7.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 28.5-4.7.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut