Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta, Lastenkodinkatu 11

Julkaisu poistuu verkosta 5.8.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös § 52, HEL 2024-004238Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 27.6.2024

Valitusaika päättyy 5.8.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 27.6.2024 – 5.8.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut