Nationalspråksnämnden

På den här sidan

I Helsingfors stad finns en nationalspråksnämnd. Nationalspråksnämnden rapporterar om hur tvåspråkigheten genomförts och om arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens språkresurser. Medlemmarna i nämnden är svenskspråkiga.

Helsingfors stad hade tidigare en tvåspråkighetskommitté, vars mandatperiod var 31.8.2021–31.12.2022. Nationalspråksnämnden fortsätter med tvåspråkighetskommitténs arbete.

Nämndens uppgifter

  • Utreda hur till exempel fullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken.
  • Nationalspråksnämnden bedömer behovet av svenskspråkiga tjänster och följer tillgången på tjänsterna och deras kvalitet. Nationalspråksnämnden kan lägga fram åtgärdsförslag om hur de svenskspråkiga tjänsterna ska utvecklas och hur personalens språkkunskaper ska utvecklas
  • Nämnden ska årligen rapportera till stadsstyrelsen om hur de svenskspråkiga tjänsterna har genomförts.

Läs mera om nationalspråksnämndens uppgifter:

Nationalspråksnämndens medlemmar

Medlem Ersättare
Björn Månsson, pj. (SFP) Emma Ringbom (SFP)
Kimmo Sasi, vpj. (Saml) Silva Mertsola (Saml)
Hanna Lähteenmäki (Saml) Toni Pakarinen (Saml)
May Högdal (Gröna) Anders Brandt (Gröna)
Simon Bergman (SDP) Marianne Laxén (SDP)
Stina Sjöblom (Vänst) Valtteri Meriruoko (Vänst)
Kristiina Michelsson (SFP) Joakim Horsma (SFP)

Nationalspråksnämndens protokoll