Hyppää pääsisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Lautakunnat ja johtokunnat

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huolehtii kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtäviin liittyvästä päätöksenteosta.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikautensa ajaksi siten, että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari.

Lautakunnalla on myös kaksi jaostoa:

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa ongelmia – asiaa selvitetään

Olemme havainneet ongelmia pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa. Osa liitteistä voi jäädä julkistumatta. Kyseessä on päätöksenteon tietojärjestelmän toiminnallinen ongelma, jota selvitetään järjestelmän toimittajan kanssa.

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
03.10.2023 16:15
24.10.2023 16:15
14.11.2023 16:15
12.12.2023 16:15

Jäsenet: Kasvatus- ja koulutuslautakunta