Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huolehtii kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtäviin liittyvästä päätöksenteosta.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikautensa ajaksi siten, että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari.

Lautakunnalla on myös kaksi jaostoa:

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
11.06.2024 16:15
13.08.2024 16:15
03.09.2024 16:15
10.09.2024 16:15
01.10.2024 16:15
29.10.2024 16:15
12.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Jäsenet: Kasvatus- ja koulutuslautakunta