Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Nämnden för fostran och utbildning

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Nämnden för fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning sköter beslutsfattande inom fostrans- och utbildningssektorn.

Stadsfullmäktige väljer nämndens ledamöter och ersättare för sin mandatperiod så att det finns minst två representanter för den finskspråkiga språkgruppen och två för den svenskspråkiga språkgruppen bland dem.

Nämnden för fostran och utbildning har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Fostrans- och utbildningssektorns biträdande borgmästare är ordförande för nämnden.

Nämnden har även två sektioner:

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
23.04.2024 16:15
14.05.2024 16:15
21.05.2024 16:15
11.06.2024 16:15
13.08.2024 16:15
03.09.2024 16:15
10.09.2024 16:15
01.10.2024 16:15
29.10.2024 16:15
12.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Medlemmar: Nämnden för fostran och utbildning