Pöytäkirja Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 4/2024 29.02.2024

Kokousaika: 29.02.2024 - 16:15
Kokouspaikka: Lautakuntasali Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

05.03.2024