Esityslista Kaupunkiympäristölautakunta 36/2023 21.11.2023

Kokousaika: 21.11.2023 - 15:30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

Päätöstiedote: Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousaika: 21.11.2023 klo 15.30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Sinnemäki Anni

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Haglund Mia + Penttinen Katri

Lausuntoehdotuksen kohta kolme (3) korvataan seuraavalla tekstillä:

Kuluttajapoistotekstiilit ovat kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä. Suomessa on uuden jätelain velvoittamana erilliskerätty tekstiilijätettä vuoden 2023 alusta. HSY on kerännyt poistotekstiilejä vuodesta 2019, ensimmäisten vuosien aikana Sortti-asemilla ja vuodesta 2022 valikoiduissa kauppakeskuksissa, tavarataloissa sekä kulttuurikeskus Kanneltalossa. Keräyspisteiden lisäämisestä ja kierrätyksen kasvavasta suosiosta huolimatta edelleen vain pieni osa asukkaista vie tekstiilit keräyspisteille ja näin ollen keräykseen päätyvä osuus tekstiilijätteestä on vielä varsin pieni (arviolta 3 prosenttia).

Euroopan komissio on heinäkuussa 2023 antanut lainsäädäntöehdotuksen jätepuitedirektiivin muuttamiseksi elintarvike- ja tekstiilijätteiden osalta. Komissio ehdottaa, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta (eli ns. tuottajavastuu). Vaikka direktiivin voimaantulossa saattaa kestää vuosia, se kuitenkin hidastaa jätelaitosten halua kehittää tekstiilikeräystä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että HSYn tulee aktiivisesti edistää kierrätetyn tekstiilin materiaalihyödyntämisen kasvattamista valtakunnallisesti ja kuluttajien kierrätystietämyksen parantamista, sekä oman toiminnan kautta että yhteistyössä jätelaitosten sekä tekstiilikierräyspaikkoja ylläpitävien kauppakeskusten ja tavaratalojen kanssa. On sekä valmistauduttava EU:n ekosuunnitteluasetuksen että tuottajavastuun mahdollisesti tuoviin muutoksiin yhdessä tekstiilialan toimijoiden ja tuottajien kanssa, että kehitettävä nykyisen kierrätysjärjestelmän puitteissa materiaalihyödyntämisen mahdollisuuksia.

Kaupunkiympäristölautakunta ehdottaa, että osana tekstiilijätteen kierrättämisen kokonaisuutta HSY toteuttaa tekstiilipanttikokeilun siinä aikataulussa, kun se katsotaan tarkoituksenmukaisimmaksi. Yksi tutkittava mahdollisuus on tekstitiilipantin toteuttaminen kampanjaluontoisesti yhteistyössä nykyisiä kierrätyspisteitä ylläpitävien kauppakeskusten tai tavaratalojen kanssa.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Pasanen Amanda + Haglund Mia
Käsitellessään leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita alkuvuodesta lautakunta korosti riittävien viilentymismahdollisuuksien merkitystä ja vesivirkistysmahdollisuuksilla ja kahluualtailla varautumista kesien lämpenemiseen. Tästä syystä vesileikkialueen toimivuutta, käyttöä ja köyttäjäkokemuksia seurataan ja raportoidaan lautakunnalle ennen kun muita kahluualtaita korvataan vesileikkialueella.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Haglund Mia

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Raatikainen Mika

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle kahdeksi viikoksi

Pöydällepanoehdotus
Haglund Mia

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Pasanen Amanda

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Sinnemäki Anni

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle
Bordläggning för en vecka

Pöydällepanoehdotus
Borgarsdottir Sandelin Silja

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Pasanen Amanda

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 21.11.2023

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi