Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Lisäksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajat.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
30.05.2024 16:30 Avaa esityslista
13.06.2024 16:30
27.06.2024 16:30
01.08.2024 16:30
15.08.2024 16:30
29.08.2024 16:30
12.09.2024 16:30
26.09.2024 16:30
10.10.2024 16:30
24.10.2024 16:30
07.11.2024 16:30
21.11.2024 16:30
12.12.2024 16:30

Jäsenet: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto