Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden sköter vissa av social- och hälsovårdssektorns ärenden som gäller ändringssökande samt andra myndighetsärenden.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare för sin mandatperiod. Dessutom väljer fullmäktige ordförande bland nämndens ordinarie ledamöter.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
30.05.2024 16:30 Öppna föredragningslistan
13.06.2024 16:30
27.06.2024 16:30
01.08.2024 16:30
15.08.2024 16:30
29.08.2024 16:30
12.09.2024 16:30
26.09.2024 16:30
10.10.2024 16:30
24.10.2024 16:30
07.11.2024 16:30
21.11.2024 16:30
12.12.2024 16:30

Medlemmar: Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden