Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 32

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisina toimivat 2.7. - 19.7. toimialajohtaja ja 30.7. - 5.8. nuorisoasiainjohtaja.

Hallintopäällikön ja talous- ja suunnittelupäällikön ollessa estyneitä hallintojohtajan sijaisuutta hoitaa tietohallintopäällikkö.

Samalla vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurijohtajan sijaisena 2.7. - 9.7. toimii toimialajohtaja, 10.7. - 15.7. intendentti ja 16.7. - 19.7. toimialajohtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (hallintosäännön 5 luvun 10 §). Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomakautena 2018 tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen ja hallintojohtajan sekä kulttuurijohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 29.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja