Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 42

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii ajalla 28.6. - 30.6. kulttuurijohtaja ja ajalla 1. - 4.7. toimialajohtaja.

Hallintopäällikön, ts. taloussuunnittelupäällikön ja henkilöstöpäällikön ollessa estyneitä hallintojohtajan sijaisuutta ajalla 7.7. - 1.8.2021 hoitaa kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö.

Kulttuurijohtajan sijaisten ollessa estyneitä kulttuurijohtajan sijaisuutta hoitavat ajalla 5. - 6.7. hallintojohtaja ja ajalla 7. - 18.7. liikuntajohtaja.

Samalla toimialajohtaja päätti, että nuorisoasiainjohtajan sijaisena ajalla 19.7. - 1.8. toimii kumppanuuspäällikkö.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (hallintosäännön 5 luvun 10 §). Toimialan toimintasäännön kohdassa 4 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomien aikana tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja