Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 2

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen vuodenvaihteessa 2019-20

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön kohdassa 4 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että

- liikuntajohtajan sijaisina toimivat ajalla 23. - 29.12. kirjastopalvelujen johtaja ja 30. - 31.12. hallintojohtaja ja

- kulttuurijohtajan sijaisina toimivat ajalla 27. - 29.12. kirjastopalvelujen johtaja ja 30. - 31.12. hallintojohtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (Hallintosääntö 5 luvun 10 §).

This decision was published on 09.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja