Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 26

Liikuntapalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2022

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti täydentää liikuntapalvelukokonaisuuden päälliköiden sijaisjärjestystä siten, että liikuntapaikkapäällikön, ulkoilupalvelupäällikön ja liikuntapalvelupäällikön sijaisena toimii ajalla 11. - 24.7. yksikön päällikkö Marjaana Risku.

Päätöksen perustelut

Kesälomien aikana tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen liikuntajohtajan toimivaltaan liittyvissä viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 20.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja