Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 33

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisina toimivat 1. - 7.7. nuorisoasiainjohtaja, 8. - 14.7. liikuntajohtaja ja 22.7. - 4.8. kirjastopalvelujen johtaja.

Hallintopäällikön ja talous- ja suunnittelupäällikön ollessa estyneitä hallintojohtajan sijaisuutta hoitaa ajalla 8. - 14.7. ict-palvelupäällikkö Leevi Kuokkanen ja ajalla 22 - 28.7. henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas.

Samalla toimialajohtaja päätti, että nuorisoasiainjohtajan sijaisena ajalla 15-28.7. toimii liikuntajohtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (hallintosäännön 5 luvun 10 §). Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomakautena 2019 tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 11.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja