Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 4

Toimialan toimintasäännössä määritellyn liikuntajohtajan sijaisjärjestyksen täydentäminen vuodenvaihteessa 2019-20

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti täydentää liikuntapalvelukokonaisuuden sijaisjärjestystä siten, että liikuntapaikkapäällikön, ulkoilupalvelupäällikön ja liikuntapalvelupäällikön sijaisina toimivat ajalla 23. - 29.12. kirjastopalvelujen johtaja ja 30.12. - 6.1. hallintojohtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajat päättävät palvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyistä.

This decision was published on 10.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja