Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 85

Luottokortin hankinta etsivän nuorisotyön yksikön työntekijöille

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön yksikön alla olevat työntekijät toteuttamaan hankintoja heille kullekin myönnetyllä luottokortilla 1000 euroa/kk 1.1.2022 lähtien edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
 
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän  hankintavaltuuksia
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

Etsivä nuorisotyöntekijä: ********** ja **********

Nuoriso-ohjaaja: ********** ja **********

Päätöksen perustelut

Tarve kortille on työtehtäviin liittyvissä tilanteissa, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018 antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021

This decision was published on 13.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 20804

timo.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja