Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 83

Luottokortin hankkiminen Pelitoiminta Sturen toimintoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa Munkkiniemen nuorisotyöyksikön pelitoiminnan koordinaattori ********** toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 3000 euroa/kk edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä olevaa työntekijän kohdalla mainittua euromäärää
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä olevaa työntekijän kohdalla mainittua euromäärää

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

Henkilö tarvitsee luottokorttia pelitoiminnan koordinaattorin työtehtävien hoitamiseen. Koordinaattori tekee muun muassa pelilisenssi hankintoja ulkomaisista verkkokaupoista. Tarve kortille on tilanteissa joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista

This decision was published on 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja