Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 19

Luottokortin hankinta kohdennetun nuorisotyön Länsiluotsin nuoriso-ohjaajalle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa Kannelmäen nuorisotyöyksikön kohdennetun nuorisotyön Länsiluotsin nuoriso-ohjaaja Josefiia Oksasen toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 1000 euroa/kk edellyttäen, että

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
 

Päätöksen perustelut

Luotsi työmuoto sisältää yksilötyöskentelyä nuoren kanssa. Hankinnat ovat pienimuotoisia ja hankintapaikkaa on pääsääntöisesti mahdoton ennakoida. Toiminta rakentuu nuoren tavoitteista. Luottokorttia käytetään esimerkiksi, nuoren yksilötapaamisissa nuoren omassa kasvuympäristössä.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita
kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 19.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Poteri, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 89033

marjo.poteri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan oimialajohtaja