Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 78

Luottokortin hankkiminen Verken toiminnanjohtajalle ja limiittirajan korotus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa Verken toiminnanjohtaja ********** toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 3000 euroa/kk edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia
-
hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

Samalla toimialajohtaja päätti korottaa Verken suunnittelijoiden ********** ja ********** luottokortin limiittirajan 2000 euroon/kk.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

Verken henkilöt joutuvat tekemään hankintoja kansainvälisistä verkkokaupoista. Työtehtävään liittyy laajalti kotimaassa ja myös ulkomailla matkustamista ja konferenssien järjestämistä. Työtehtävässä tulee vastaan äkillisiä ostotarpeita eikä ostojen suuruus tai ostopaikka ole etukäteen tiedossa.​

This decision was published on 26.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja