Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 4

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa liitteessä olevat vastuuohjaajat toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja 1.7.2022-31.12.2022, tai niin kauan kun vastuuohjaaja työskentelee nimetyssä nuorisotyöyksikössä, edellyttäen, että

-toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

-toteutettava hanke on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

-hankinnan arvonlisäveron arvo ei ylitä mainittua euromäärää,

-hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Vastuuohjaajien hankintaraja on 3000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§ 22.9.2021, § 275) mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 02.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö

Attachments

1. Liite Hankintapäätökseen_Itäinen nuorisotyö_ vastuuohjaajille ajalle 1.7. - 31.12.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.