Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 65

Luottokortin hankinta eräille nuorisopalvelujen työntekijöille

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa seuraavat nuorisopalvelujen työntekijät toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja heille myönnetyllä luottokortilla edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

- toiminnanjohtaja ********** Läntinen nuorisotyö, Tapahtumayksikkö/Tiivistämö, 3000 euroa/kk,

- sosiaaliohjaaja, ********** ja nuoriso-ohjaaja ********** Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö, Itäluotsi, 1000 euroa/kk.

Päätöksen perustelut

Toiminnanjohtaja tekee jatkuvasti hankintoja mm. lisensseistä ja some markkinoinnista, jossa luottokortti on ainoa tapa maksaa nämä hankinnat. Tämä johtuu Tiivistämön ja Tapahtumayksikön toiminnan luonteesta, jossa tapahtumat ja markkinointi ovat keskeisessä roolissa.

Sosiaaliohjaaja ja nuoriso-ohjaaja tarvitsevat korttia pienhankintoihin Luotsi työmuodossa. Työmuoto sisältää yksilötyöskentelyä nuoren kanssa, nuoren omassa kasvuympäristössä. Tarve kortille on tilanteissa, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 26.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja