Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 53 §

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi