Asemakaava nähtävillä: Herttoniemi, Roihuvuoren kirkon ympäristö

Julkaisu poistuu verkosta 29.5.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 29.5.–27.6.2023:

Herttoniemi, Roihuvuori, kortteli 43217 ja katualueet, (muodostuu uusi kortteli 43300), piirustus nro 12843, Roihuvuoren kirkon ympäristö. Dnro HEL 2018-010154.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12843

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12843

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2018-010154. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 29.5.2023