Asemakaava nähtävillä: Kaarela, Kannelmäen peruskoulu (Runonlaulajantie 40)

Julkaisu poistuu verkosta 24.7.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.7.22.8.2023:

Kaarela, Hakuninmaa, tontti 33114/1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12853, Kannelmäen peruskoulu (Runonlaulajantie 40). Dnro HEL 2023-000531.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12853

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12853

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-000531. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 24.7.2023