Detaljplan framlagd: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)

Denna publikation är offentlig till 24.7.2024 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 24.7.–22.8.2023:

Kårböle, Håkansåker, tomten 33114/1 samt gatu- och närrekreationsområden, ritning nr 12853, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40). Dnr HEL 2023-000531.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12853

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12853

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2023-000531 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 24.7.2023