Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Suvilahden tapahtumakortteli

Julkaisu poistuu verkosta 17.5.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 26.4.2023, 98 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, kortteli 10594, osa tonttia 10252/2 sekä katu- ja satama-alueet, piirustus nro 12751, Suvilahden tapahtumakortteli, dnro HEL 2020-011785.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12751

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12751

 

Helsingissä 17.5.2023