Ilmoitus kuulemisesta Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavistan tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 20.9.2024 0:00.

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista osoitteessa Suolakivenkatu 20 (rinnakkaisosoitteet Suolakivenkuja 1 ja Suolakivenraitti 4), 00810 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010635 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 18.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 18.10.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut