Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista

Denna publikation är offentlig till 20.9.2024 0:00

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista på Saltstensgatan 20 / Saltstensgränden 1 / Suolakivenraitti 4, 00810 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-010635 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 18.10.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 18.10.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.9.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster