Kaupunkiympäristölautakunnan poikkeamispäätös, Pakila, Mikkolankuja 6

Julkaisu poistuu verkosta 27.5.2024 16:00.

25.4.2024 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt (kaupunkiympäristölautakunta 9.4.2024) poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut:

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös § 214, HEL 2022-004322. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 24.4.2024

Valitusaika päättyy 27.5.2024 klo 16:00

Kuulutusaika 25.4.2024- 27.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala