Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 18.5.2022 nro 141/2022, ESAVI

Julkaisu poistuu verkosta 29.7.2024 16:15.

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 197 § 2 momentin mukaisen kuulutuksen, joka on nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeus 781/03.04.04.04.19/2022, 799/03.04.04.04.19/2022

Asia

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 18.5.2022 nro 141/2022.

Päätös koskee valitukset ympäristölupa-asiassa, vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristölupa, Vantaa.

Asianosaiset

Vantaan Energia Oy

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa

20.6.2024 - 29.07.2024

Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.