Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 18.5.2022 nro 141/2022, RFV i Södra Finland

Denna publikation är offentlig till 29.7.2024 16:15

Meddelande om kungörelse i enlighet med naturvårdslagen

Vasa förvaltningsdomstol har meddelat följande kungörelse i enlighet med 197 § 2 mom. i miljöskyddslagen (527/2014), som framlagts på Vasa förvaltningsdomstols webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstol 781/03.04.04.04.19/2022, 799/03.04.04.04.19/2022

Ärende

Rättelsebeslut 18.5.2022 nr 141/2022, besvär i ett

miljötillståndsärende, miljötillstånd för förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda.

Parter

Vantaan Energia Oy

Publicerats i det allmänna datanätet

20.6.2024 - 29.07.2024

Publicerats på Helsingfors stads webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.