Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta, Snellmaninkatu 9

Julkaisu poistuu verkosta 31.5.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös § 29, HEL 2024-005563Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 24.4.2024

Valitusaika päättyy 31.5.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 25.4.2024 – 31.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut