Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta, Isosaarentie 8-10

Julkaisu poistuu verkosta 14.6.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös § 35, HEL 2024-002389Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 8.5.2024

Valitusaika päättyy 14.6.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 8.5.2024 – 14.6.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut