Hyppää pääsisältöön

Esityslista Kasvatus- ja koulutuslautakunta 3/2023 28.02.2023

Kokousaika: 28.02.2023 - 16:15
Kokouspaikka: Töysänkatu 2 D, 2. krs kokoushuone Moreeni

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätöstiedote: Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kokousaika: 28.2.2023 klo 16.15
Kokouspaikka: Töysänkatu 2 D, 2. krs kokoushuone Moreeni

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Ted Apterin tekemän ja Sini Korpisen kannattaman vastaehdotuksen.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Apter Ted + Korpinen Sini
Korvataan lausuntoehdotus seuraavalla:

(1) Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 5.9.2022 päivätystä, osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lautakunta korostaa tarvetta sille, että saadaan näkymä siitä, miten Meilahden alueella sijaitseva Helsingin kaupungin omistuksessa oleva päiväkoti otetaan käyttöön.

(2) Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

(3) Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 4.10.2022 hyväksyä Meilahteen osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksen. Samalla lautakunta lausui, että päiväkoti Pihlajan osoitteeseen Pihlajatie 32 kohdistuva päiväkodin remonttihanke on yhä tarkoitus toteuttaa. Tarkkaa toteutustapaa on yhä jatkoselvitettävä.

(4) Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, ettei se vielä ole saanut 4.10.2022 pyytämänsä mukaista selvitystä, jossa on pyydetty selvittämään kaupunkiympäristön toimialalta, josko kokonaistaloudellisesti olisi tarkoituksenmukaista peruskorjata nykyiset Pihlajatien päiväkotitilat, samassa yhteydessä laajentaa nykyisiä tiloja tai peruskorjauksen sijaan rakennuttaa kyseiselle YL-tontille päiväkotikäyttöön tuleva uudisrakennus.

(5) Tähän mennessä kaupunkiympäristön toimiala on toimittanut tietoa, jonka perusteella on esitetty mahdolliseksi vaihtoehdoksi osoitteessa Pihlajatie 32 sijaitsevan nykyisen rakennuksen purkua sekä uudisrakennuksen rakennuttamista tilalle. Uudisrakennuksen osalta ei kuitenkaan ole kasvatus- ja koulutuslautakunnan pyynnöstä huolimatta tehty pyydettyä selvitystä eikä ole vielä hankittu Museoviraston kannanottoa siitä, josko nykyistä Pihlajatie 32 tontilla olevaa rakennusta edes voidaan purkaa. Mahdollista uudisrakennusta ei ole kaupunkiympäristön viranhaltijoiden välittämässä viestissä myöskään korvamerkitty varhaiskasvatuksen toimintaa varten. Tähän asti saadusta tiedosta ei ole annettu minkäänlaista arviota Meilahden alueen varhaiskasvatuksen käyttöön tulevan uudisrakennuksen aikataulunäkymästä.

(6) Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankesuunnitelmassa esitetään vanhentuneesti, että vuokrahanke korvaisi Pk Pihlajan tilat. Keskeistä on, että löydetään pysyvä ratkaisu siitä, miten Meilahden alueella sijaitseva Helsingin kaupungin omistuksessa oleva päiväkoti otetaan käyttöön.

(7) Lautakunta korostaa sitä, että Meilahden alueella on turvattava riittävä YL-tonttivarauma päiväkotikäyttöön. Tällä on keskeinen merkitys pidempiaikaisen laadukkaan kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan toteutuksessa ja tämä toteuttaa kaupunkistrategian mukaista lähipalveluperiaatetta.

(8) Lautakunta pyytää yhä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa selvittämään kaupunkiympäristön toimialalta, josko kokonaistaloudellisesti olisi tarkoituksenmukaista peruskorjata nykyiset Pihlajatien päiväkotitilat, samassa yhteydessä laajentaa nykyisiä tiloja tai peruskorjauksen sijaan rakennuttaa kyseiselle YL-tontille päiväkotikäyttöön tuleva uudisrakennus. Lisäksi täydennyksenä aikaisempaan lautakunta pyytää samalla selvittämään laajemmin myös muut mahdolliset vaihtoehdot pysyvälle Helsingin kaupungin omistuksessa olevalla päiväkotiratkaisulle Meilahden alueelta. Allergiatalon tilat mahdollistavat yli viiden vuoden mittaisen väliaikaisratkaisun laajemmalle alueen palveluverkkokehittämiselle sekä mahdollisuuden hyödyntää tiloja väistötiloina Pihlajatien remontin ajaksi. Lopullinen kannanotto Pk Pihlajaan ja Pihlajatie 32 osoitteen päiväkotitoimintaan tehdään osana laajempaa alueen palveluverkkotarkastelua. Kannanottoa varten on saatava kattava selvitys eri vaihtoehdoista sekä niiden taloudellisista kustannuksista mahdollisimman pian.

(9) Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että rakennuksessa on toimintaa tukevia, rauhallisia tiloja.

(10) Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

(11) Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

(12) Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Sulje

Päätös
Pöydälle
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

- Pöydällepanoehdotus 1
Chydenius Jussi
Pyydän asian pöydälle.

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Sulje
Helsingissä 28.02.2023

Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 09 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi