Kultur- och fritidsnämnden

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sköter beslutsfattandet inom kultur- och fritidssektorn.

Stadsfullmäktige väljer nämndens ledamöter och ersättare för sin mandatperiod. Dessutom väljer fullmäktige en vice ordförande bland nämndens ordinarie ledamöter.

Nämnden har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kultur- och fritidssektorns biträdande borgmästare är ordförande för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har dessutom tre sektioner:

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
28.05.2024 16:15 Öppna föredragningslistan
11.06.2024 16:15
18.06.2024 16:15
20.08.2024 16:15
29.08.2024 16:15
10.09.2024 16:15
24.09.2024 16:15
08.10.2024 16:15
22.10.2024 16:15
05.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
10.12.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Medlemmar: Kultur- och fritidsnämnden