Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnder och direktioner

Kultur- och fritidsnämnden sköter beslutsfattandet inom kultur- och fritidssektorn.

Stadsfullmäktige väljer nämndens ledamöter och ersättare för sin mandatperiod. Dessutom väljer fullmäktige en vice ordförande bland nämndens ordinarie ledamöter.

Nämnden har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kultur- och fritidssektorns biträdande borgmästare är ordförande för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har dessutom tre sektioner:

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
10.10.2023 16:15
31.10.2023 16:15
14.11.2023 16:15
12.12.2023 16:15
19.12.2023 16:15

Medlemmar: Kultur- och fritidsnämnden