Puheenjohtaja

Luottamushenkilöpäättäjät
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja

Tällä sivulla

Uusimmat päätökset

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.