Ordförande

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Revisionskontoret Ordförande

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.