Asiakirjat: Puheenjohtaja

Luottamushenkilöpäättäjät
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Tarkastusvirasto Puheenjohtaja

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Valitse vuosi
Näytä lisää