Beslut: Ordförande

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Revisionskontoret Ordförande

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more