Kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2019-005063
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 745 §

Aamukouluasia: katsaus kansainvälisen energiahaastekilpailun etenemisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon.

Energia-alan parhaiden näkemysten ja innovaatioiden löytämiseksi pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, jossa kutsutaan maailman parhaat energiaosaajat pohtimaan, miten Helsingistä tehdään kestävämpi kaupunki. Kilpailun pääpalkinto on miljoonaa euroa.

Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, joka korvaa kivihiilen Helsingin lämmityksessä mahdollisimman vähäpäästöisesti ja mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä. Kilpailussa haetaan uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja kaupungin lämmöntarpeeseen.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen kilpailun etenemisestä. Asiantuntijana osallistuu projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi