Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta 2022

HEL 2021-012656
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 183 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2022 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 13.1.
 • 8.2.
 • 10.3.
 • 7.4.
 • 10.5.
 • 7.6.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2022 klo 16:00 sekä klo 16:15 alkaen seuraavasti:

 • 25.1. klo 16:00
 • 3.3. klo 16:00
 • 24.3. klo 16:00
 • 21.4. klo 16:00
 • 24.5. klo 16:15

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

 

Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi