Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 62 §

Kulttuurialan tukeminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen kulttuurialan tukemisesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kulttuurialan tukeminen. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kertomaan siitä, miten kaupunki on tukenut kulttuurisektoria koronapandemiasta toipumisessa. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi