Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 62 §

Kulttuurialan tukeminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen kulttuurialan tukemisesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kulttuurialan tukeminen. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kertomaan siitä, miten kaupunki on tukenut kulttuurisektoria koronapandemiasta toipumisessa. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi