Asemakaava nähtävillä: Taka-Töölö, Töölöntori

Julkaisu poistuu verkosta 12.6.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.6.11.7.2023:

Taka-Töölö, katualueet tason +3.6 yläpuolella, piirustus nro 12867, Töölöntori. Dnro HEL 2022-011488.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12867

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12867

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-011488. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 12.6.2023