Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Nordsjön kartano

Julkaisu poistuu verkosta 16.6.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 13.6.2023 § 350 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Nordsjön kartano, korttelit 54160-54163, sekä puisto-, pysäköinti- ja katualueet (muodostuvat uudet korttelit 54518, 54519 ja 54523) piirustus nro 12711, Nordsjön kartanon ympäristö. Dnro HEL 2020-010250.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12711(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12711(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 16.6.2023