Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Pumpputehtaan tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 28.6.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 27.6.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Pumpputehtaan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 4.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 28.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut