Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tärkeimmistä päätöksistä.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Lisäksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on lisäksi kaksi jaostoa:

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Lautakunnan sihteeri
Hallintoasiantuntija Veera Komulainen p. 09 310 36594, veera.komulainen@hel.fi

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä kokousta edeltävänä perjantaina. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
04.06.2024 16:15
18.06.2024 16:15
13.08.2024 16:15
27.08.2024 16:15
03.09.2024 16:15
10.09.2024 16:15
01.10.2024 16:15
22.10.2024 16:15
05.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
10.12.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Jäsenet: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta