Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden ansvarar för social-, hälsovårds- och räddningssektorns viktigaste beslut.

Stadsfullmäktige väljer nämndens ledamöter och ersättare för sin mandatperiod. Dessutom väljer fullmäktige en vice ordförande bland nämndens ordinarie ledamöter. Minst en av ledamöterna i nämnden samt hens ersättare är från den svenskspråkiga språkgruppen.

Nämnden har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns biträdande borgmästare är ordförande för nämnden.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden har också två sektioner:

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet.

Nämndens sekreterare
Förvaltningsexpert Veera Komulainen p. 09 310 36594, veera.komulainen@hel.fi

Kalender

Föredragningslistan offentliggörs fredagen före mötet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
13.08.2024 16:15
27.08.2024 16:15
03.09.2024 16:15
10.09.2024 16:15
01.10.2024 16:15
22.10.2024 16:15
05.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
10.12.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Medlemmar: Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden